Vitrupe ~ 

no sateces avotiem Stante; Sprukstupe; Lielupīte; Nabe; Bruņķītis; Mazezers; Skujas ez; Krancupīte; Cimeļupe;

Vitrupe tek Viduslatvijas zemienē uz Piejūras zemieni Limbažu un Salacgrīvas novados. Sākas pacēlumā starp Rīgas līča piekrasti un Limbažiem no Jumpravmuižas subglaciālās iegultnes ezeru virknes. Ūdeņa pietiek vienmēr!                                                                                                                                                                                                                                                                                               LABOTS - 13.XII.2022.

pamatnosaukums garums
sinonīmikritums
vidējais
sākotne iztekastāvoklis  baseins
gada notece  īpašais

km

metri
m/km 

mvjl.
kanālskm² 
km³

 VITRUPE37
Ķimšupe
381,1 Riebezers37,7  13,85 km197,2 0,054  dziļākā apraktā ieleja

Iztek no Riebezera Z gala, kur mēdz būt sekla un aiznesta drazām. Neietekmētajā augšteces daļā dziļas dzelmes mijas ar akmeņainiem sēkļiem, tālākais posms kanalizēts. Līdz Ķirbižiem tek pa ~0,5 km platu un 15 m dziļas, daļēji apraktas senielejas augšējo stāvu. Lejtecē kļūst straujāka, un krastos atsedzas sarkanie smilšakmeņi. Pēc Ķirbižiem ieleja sašaurinās un tuvojoties jūrai izzūd. Ģeoloģiskā senieleja smilšakmeņos turpinās līcī 123 metrus zem jūras līmeņa. Sateces rajona augšgalu veido Jumpravmuižas subglaciālās iegultnes ezeraines pietece. Gultne no Vitrupes ciema līdz Ķirbižiem regulēta 1964.g.

Detalizēti - ezeraines posms uzņem lielākās pietekas >Krancupīti caur Bruņķīti un >Cimeļupi. Kopā ar noteku Lielupi //Nabi (Lielupīti) no Lādes ezera, caurtek Skujas ezeru, Auziņu ezeru un Mazezeriņu, kuru ar Riebu/Naudaļu ezera D galu savieno Baurupe. Kopīga nosaukuma cauri ezeriem nav bijis.

Nepareizi literatūrā iegājies nosaukums Reiņupe, attiecas tikai uz pārbaseinu kanālu (6,1km). Tā mērķis bija pievadīt augšgala ūdeni Liepupes kolchozu elektrostacijai. Upi šķērso autoceļi A1  un P11, kā arī bijušais Rīgas - Rūjienas dzelzceļš. Lielākās apdzīvotās vietas krastos: Jumpravmuiža, Vitrupe.

NOSAUKUMA izcelsme no Uttelen / Vttell dorf ~1540.g. pirmais ciems kad upe sākusi savu gaitu no Naudaļu//Riebezera. Dīvaini ir (tas lai paliek valodnieku ziņā) skaidrot kā ierodas `R` burts lai latviskotu acīmredzami neizrunāmo viduslaiku burtojumu. Kopš pirmā dokumentālā fiksējuma no 17 saimniecībām jau 1640.g. ciemā palikušas astoņas. (Muntis Auns 2017.g.). Mūsdienās... varat skaitīt paši! Vēsturisks sākumposma nosaukums Ķimšupe pēc 19.gs. lielceļa tilta un kroga.

Lielākās pietekas - Lielupe (Nabe); Cimeļupe; Dzirnupīte; Lepsturga; 

Vitrupes ielejas dabas liegums -DA pārvaldes saitē;

Riebezera un Dziļezera liegums - DA pārvaldes saitē;

Ķirbižos Dabas izziņas taka  "Vālodzes",

logo Ezeri.lv ar saiti

VĒRTUMI KRASTOS -
>Nabes muiža; >teiksmainais Bruņķītis; 

>Jumpravmuižas dzirnavas; >Ķirbižu meža muzejs;dziedava.lv logo ar saiti


Juceklis iespējams nebūtu nekāds, ja ne padomijas topogrāfi kopus ar kanalizētājiem neierakuši to "Raiņupi" starpā uz Liepupi. Augšgala iztekā no Lādes ezera stāv viduslaiku Nabes muižas dzirnas, bet upīte par "Nabes" jāsauc, jo necik tālu cita Naba tek uz Braslu. Pēc vecām kartēm vienīgais nosaukums ir Nabben, Нaббeсъ. Literatūrā pārsvarā - "sākas no Riebezera", taču mūslaiku kanalizētāji piereģistrē nereālu garumu 48,05 kilometri, kas atkal ieved Lādē! Situācijas īpatnība ir arī lielāko pieteku pievienošanās ezeriem, nevis pašai Vitrupei. To vērojot trešo gadu desmitu, tagad, saskaņā ar vietējiem, saku tā - Skujas ezerā ietek Lādes ezera noteka LIELUPĪTE jeb Nabe; Riebezerā ietek Baurupe, savukārt iztek Vitrupe ar augšgala vārdu Ķimšupe. Jauni dati var ko mainīt. 

Attālumus pieņemts rakstīt līdz ietekai (skaitļi noapaļoti, pēc digitāliem mērījumiem 2017). 

 47,3. km Lielupe // Nabes upe iztek Lādes ezera 47,7 m.vjl, Nabes dzirnavas; 

 46,6. km Bijušā dzelzceļa tilts; 41,6. km < atzarojas sausais Reiņu kanāls uz Liepupi; 

 41,6. km ieteka Skujas ezerā (Mazupīte) p-ietek > Krančupīte 8,39 km no tiem regulēti 7,03 km., kļūdaini Kraunupe, Kraņupe, Krānupīte;

Auziņu ezers (>Rebaiņupīte) - Mazezers (/Bebrīšupe) -

Cimeļupe, Vitrupes lielākā pieteka sākas no Cimeļa ezera aiz Katriņas vaļņa. nejaukt ar Ciemeļupi Lilastes Dūņezerā ietekošu! Pēc oficiāliem datiem 14,35 km gara, no tās lielākā daļa 11,18 km regulēti, kanalizēti 1963. gadā. Tomēr atmiņas saglabāušas tāādus vēžus! 

39,6. km dzelzsbetona tilts, Baurupe, blakus atlieka no agrākās dabiskās gultnes ko atmeta būvējot tiltu; sākas dabas liegums;

Riebezers (Naudaļu ez.) 37,7 m.vjl., ezerā Pumpju sēklis; pārrakums savieno ar Dziļezeru;

37. km izteka no Riebezera, < krastā Kazaku pļavas; 33,5. km Tūja - Limbaži tilts;

31,5. km bijušo Teiču dzirnavu aizsprosts (); Ķimšu tilts - pirmais lielceļs ar vēsturisko krogu.

25. km Blomes dzirnavas (28,5 m.vjl), tilts, senāk Kulsdorf (līvu), jeb latviski Ciema-muiža;

21,5. km dzelzsbetona tilts, < Vitrupes ciems; apmēram 5 kilometri izbagarēti par kanālu;

13,5. km dzelzsbetona tilts, bijušās Ķirbižu dzirnavas (18,3 m.vjl); sākas Vitrupes ielejas dabas liegums; 

10,5. km Brīdagas tilts; 

4,5 km > ceļu krusts pie Cinīšiem; 

03. km dzelzsbetona lopu tilts, 

0,5 km Tallinas šoseja;

Vitrupe tikai divu stundu gājumā no piekrastes, bet jau 37 metru augstu un brangi sabarota... Taujāju - kāpēc Riebezers tik augstu - tas nozīmē ūdenslīmenis akmeņus apsedzis arvien. Vietējie saka - ap 30 centimetri vairāk kā citvasar, un nekrītas. Aizpērn bija bebrs iekārtojies tieši iztekā, eju plēsties. Nekā, citi ir izplēsuši, taču niedres pastarpām ar mētrām saaugušas. Arī dzeltēnās ūdensrozes labu par tīrību neliecina. Apmēram 100 metri ūdens stāv (foto).

Temats plašāk vidrūpe/problēmas/aizaugums.

Ja ir liela vajadzība, te var arī pārbrist šķērsām, bet airējot uz priekšu iespējams apmaldīties. Aiz tilta paliekām saglabājušas attekas un vecupes veido kabatas un nelielus labirintus ar pietekošajiem grāvjiem.

Vakarpuses krastā kur tīrumi tiek migloti, šogad ir platāka mala līdz ūdenim atstāta bez arumiem.

Labā ziņa - kāds nesen ir tīrījis zarus,  tie apzāģēti no upes puses, tad jau ziemā? Un parādās baltās ūdensrozes. Savukārt nākamajā attēlā redzamā Virbotnes tilta paliekas kļuvušas vēl divtik plānākas, gan jau Pavasaris ar Laika zobu cenšas. Turpat viens alksnēns savā nodabā izgāzies, tomēr šķērsām pāri visai straumei.

Vitrupes ceļš ~

Ūdensspēks dažādos laikos nodarbinājis vairākas dzirnavas. 

1513. g. K. Zalce (Clawes Saltze) pārdod H. Zalcem (Hinrick Zaltze) savu BLOMES muižu (Kulsdorf, Vitrupes pag., Valmieras apr.) ar zemi, dzirnavām un dīķi pie Kagerciema - tā, kā to lietojuši agrākie īpašnieki: D. Vytynck, J. Juxkul, H. Juxkul, W. Juxkul un R. Persevale, u.t.t. Brālēns H. Zalce sola, ka, ja viņš nākotnē muižu pārdotu, tad pirkšanas pirmtiesības piederētu K. Zalces dēlam Heinricham (Heidenrike) par tagadējās pirkšanas summu. Dambju un dīķu labojumi dēlam jāatlīdzina pēc uzticamu vīru novērtējuma. 183

Ūdensdzirnavu vēsture izsekojama sākot ar 1601 gadu, un tās ir Jungferenhoff - Jumpravmuižas dzirnavas uz kraujā ezera krasta pie Cimeļupes ietekas. Nākamā revīzijā 1638.g. pieminētas jau Nabbe, Kulszdorf un Witersbeck dzirnas, no kurām darbojas vienīgi Koskūlam piedrošās Blomē.

Vitrupes p., Blome (Kulsdorf), U Ķirbiži (Kūrbis), z 

Nabes p., Nabe (Nabbe), O, tv O. Loden zu Ictofer, pv Golombowzki Nabes pilsnovads (Schloßgebiet Nabben), D, tv L. Grube, pv G. v. Tiesenhausen;

Nabes dz., U, īp. E. Sīversa mantin., n. A. Pētersons;

Vitrupes p., Vitrupe (Wittersbeck), O, tv Obr. ltn. F. Aderkasz, pv C. Falkenberg Blome (Kulszdorf) D, tv Livon. G. Kroszkull, pv Koszkull;

Lādes p.. Jumpravas dz., U, īp. Rīgas pilsēta, n. T. Rudzītis Liepupes p., Liepupes dz., U, V, īp. J. Sniķeris Limbažu p., Lielezera dz., M, w, z, īp. R. Eglītis Teiču dz., U, vv, īp. iepr.

- pēc A.Teivens, Latvijas dzirnavas, Stokholma 1985.


Vitrupes vārava, Laimonis Vāczemnieks

Kad zvejnieki ausmā uz jūru ies / Vēl pusnakts smaguma pilni, — / Ai, zaļace vārava, apsedzies!  /  Jel apsedzies, kailā, ar vilni.' / Jo vīri man prasīs un tincinās, / Lai uzrādu viņiem to jomu /../

Vitrupes krasti bagātīgi izauklējuši LITERĀTUS - daiļvārdniekus - Grēviņa Anna Katrīnās; Grase Helga Ceros; Krūmiņš Hugo un Gundars Otomārs Vecmelbāržos; Grasis Artūrs Inciemos; Eglītis Mintauts Vitrupē; Lesiņš Valdis Jaunstobros, Arvīds Grigulis Jumpravmuižā.

foto: Zem šī tilta airējās Grigulis uz ballīti Melbāržos, kur citu starpā satika jauno dzejnieku Jāni Grotu. Radās poēma...

/../ Laiva slīd tālāk. Pusdiena pienāk. Laiva slīd tālāk. Un, lūk, Vitrupes krastā paceļas gaidītās mājas, Laiva stājas. /../ 

Jaunākie laiki ~

Reiz bija Vitrupes milzis... Viņš piekrastē krāva atpludinātos baļķus mašīnās. (1970.g.)

VITRUPE viss sateces rajons -

-Riebezers (Naudaļu) + Dziļezers, (~Lielupe // Nabe -Auziņu ezers- (>Bruņķītis; >Krančupīte /Naužupe /Mazupīte -Skuju ezers-  /Baurupe -Mazezers) (>Cimeļupe -Cimelis; -Jumpravmuižas dzirnezers); <Sutas grāvis);

-Lādes ezers (<Stante (>Empagu svētavots); >Sprukstupe); >Dzirnupīte; <Lepsturga; |uz R, ar Liepupes baseinu savienojums Reiņu (-pes) kanāls|.

Endzelīna vietvārdu vākums 1922.g. piedāvā vēl ko cita starpā nezināmu - 3. Vitrupe jeb ķimšupe (augšgalā: nabes upe) ar sānupi: bebru urga l. (E I 1922); ķīv-upīte (E 1956); 

PASKAIDROJUMS ~ situācijas īpatnība, jo vienā senielejā satiekas vairāki tekoši un stāvoši ūdeņi. Turklāt Lādes ezera noteci mēģināts aizpludināt uz Liepupi izrokot Reiņu kanālu.

Reiņu kanāls ietek trubās zem Stienes ceļa (29. Sulu mēn. 2016.)

V i d e ~

Nepatīkamākie jaunumi saistīti ar Europas platuma dzelzceļa būves megaprojektu. Sākotnēji sabiedrība tiek iemidzināta ar solījumiem izstrādāt variantus un atrast visiem pieņemamāko, līdz galu galā apstiprina izpildīšanai vienu no videi nedraudzīgākajiem. Tagad paredzamā Vitrupes aizsargājamās ielejas, Natura 2000 teritorijas šķērsojuma vieta atrodas 1,9 km no piekrastes, tieši virsū "Cinīšu" saimniecībai.

Ne mazāk nepatīkami, jo jau reāli mēsli, ir Jumpravas dzirnavu dīķa dubļu ieskalošanās Mazezerā autoceļa pārbūves darbos (2019). Pirmie jau paši vien cietīs, tomēr arī līdz šim viņiem netraucē peldēties kopā ar govju mēsliem...


SVĒTUPE arī - Limbažu Lielezers- >Paldaža ? (Stiņķupīte); ~Donaviņa -Dūņezers; >Raudupīte; >Lūdiņupe22 (<Spričupīte, >Āsteres kanāls; <Dzirnupīte); >Šķirstiņa - Āsteres ez.; >Pērļupe // Greile19; >Sausupe11 <Arupīte16 (> Dzirnavurga); <Ķulaurga5; <Vedamurga8; >Jaunupe 4,82*;

foto: Bruņķīša noteka Naužupe // Mazupīte pie Starpas - Stienes Limbažu ceļš 

~ plūdums vēsturē

Ar pašu nosaukumu gan neskaidras pēdas - vidū Utell bach, lejtecē Wetters bach, un augšgalam nav nekā.

Mellīna atlanta 1791.g. Wolmarische Kreis lapas daļa.


Ķirbiži un Brīdaga romānā, kura darbībā Vitrupīte vijas cauri ikdienai, kura tēlota tik reāli un vienlaikus mulsinoši neticami. Žurnaliste, literāte Guna Roze ar grāmatu 101. kilometrs, jeb padomju kauna zona.

Ozols bija saļimis pusceļā labu gabalu virs ūdens. Nobirušo zīļu un lapu deķis līgoja uz jūras pusi. / Ozols turpināja augt - slīpi pāri Vitrupei. Vienīgi bez zīlēm.


Vēsturisks romāns vai dokumentāls apraksts, jāsaprot katram pašam lasot par cilvēku likteņiem 40. - 80. -os gados Vitrupes elkonī, jeb vietā kur tecējums strauji sametas pret jūru.

Ilustrēta ar dokumentāliem foto un vairākām shēmām. 


izdevējs Dienas Grāmata 

Upes baseina shēma

SVĒTUPE arī - Limbažu Lielezers; ~Donaviņa -Dūņezers; >Raudupīte; >Lūdiņupe22 (<Spričupīte, >Āsteres kanāls; <Dzirnupīte); >Šķirstiņa - Āsteres ez.; >Pērļupe // Greile19; >Sausupe11 <Arupīte16 (>Dzirnavurga); <Ķulaurga5; <Vedamurga8; >Jaunupe 4,82*;KARTES - Izdevniecība "Jāņa Sēta" Limbažu novads, 2015; karte mērogā 1 : 75 000 (750 metri centimetrā). 


Dziļezera dabas taka Riebezera - Dziļezera dabas liegumā pie Vitrupes iztekas.SĀKUMS / SARUNAS / KARTE / ZIŅU PŪRS / LASĪTAVA / VIDRŪPE / SAZIŅAI / UZ AUGŠU 


Jāņa Briškas veidotā laiva "Rupucis" dzimusi un iemēģināta vidusteces bebrainē.Atgādinājums, ka autortiesību likuma izpratnē autortiesību subjekts ir kā saturs un noformējums, tā arī sakārtojums! ©VITRUPE viss sateces rajons - <Stante, >Sprukstupe, - Lādes ezers.; - Lielupīte //Lāde /Nabes upīte; Bruņķītis- >Mazupīte //Naužupe (>Krančupīte); -Skuju ezers - Auziņu ezers- /Krokodilu kanāls ~Baurupe; -Mazezers-; >Cimeļupe -Cimelis; >Dzirnupīte; <Lepsturga; |uz R, ar Liepupes baseinu savienojums Reiņupes kanāls|.


 Patīkami atrast kā neatlaidīgi
darbojas Vitrupes "iekarotāji".
Jauniešu laivojumiem varam sekot
kopš 2010 gada pavasara.
 

https://www.youtube.com/watch?v=-6CnuXOq7k0


SĀKUMS / SARUNAS / KARTE / ZIŅU PŪRS / LASĪTAVA / VIDRŪPE / SAZIŅAI / UZ AUGŠU

Ja tomēr meklētais ūdens neatradās - RAKSTI, - un pēc dienas vajadzīgais būs klāt!


pamatnosaukums garums
sinonīmikritums
vidējais
sākotne iztekastāvoklis  baseins
notece  īpašais

km

metri
m/km 

mvjl.

km² 
km³

          


Še redzamā lapa ir mans melnraksts par tēmu "dzimtās zemes upes". Ja gaidītu skaistu pabeigtu, nesagaidītu. Ai. Liepiņš

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~