KartesJs logo ar saiti uz produktu

Lielāks skats iegūstams nospiežot uz attēla un arī tālāk - tematiskās sadaļās ar plašāku skaidrojumu.

Vēsturiskas- tematiskas- tūrismam- vaļaspriekam-, bet VISAS nereālas jo ļauj ceļot nepieceļoties...                                                                              JAUNUMS 2016. - Liepājas novads 1:75 000

Mūsdienu kartogrāfiju Latvijā veido Aizsardzības ministrijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra. Rezultāts ir viscaur apšaubāms. Hidrogrāfijas jeb upju tīkla attēlošanas jomā ir neaptverami daudz aplamību un neatbilstību realitātei. Tās pamanāmas pat uzrakstos pie autoceļi tiltiem. Formālajā vidē otra valstiska organizācija, kurai ir vislielākā ieinteresētība ūdenstecēs ir meliorācijas dienests, jeb Zemkopības ministrijas nekustamo īpašumu daļa. Ar kuru digitālo kadastru salīdzinot viegli atrast simtiem nesakritību...