Tāds kā klubiņš ~ 

Stāstam viens otram, cits citam, par upēm tuvām un tālām. Galu galā viss viens un tas pats ūdens riņķo riņķodams, un piemēram aizbraucis ziemā uz Ēģipti vari satikt tos pilienus, ko pavasarā izšļakstīji rumulējoties Sēlijā.. Un kad ienāks prātā kas paliekošs, tepat arī LĪDZDALĪBAS forma no kuras tavām zināšanām taisnais ceļš uz ZIŅU PŪRU vai rakstiem LASĪTAVĀ. 

Dažas tūkstošas verstis mani šķir no manas skaistās dzimtenes, bet arī šeit es atrodu upes un ezerus, un arī jūru. Tie ir citi un tomēr tie paši ūdeņi, debesu valgmes un zemes skaidrības uzturētāji. Dažas dienas es staigāju kā apmulsis un brīnos par savādajiem veidiem, kādos man viņi parādās, bet tad es jau ar viņiem esmu draugos, un pat tās vistrakākās kombinācijas mani vairs nepārsteidz.      Jānis Jaunsudrabiņš, 1937. Ar makšķeri; XVI


Vasaras laikā nojaukts "aizsprosts" Pededzē kuru upe pati Upe bija izveidojusi pie veca tilta balstiem. Darbs paveikts sekojot "LabŪdens" iniciatīvas aicinājumam. Plašāk raksta alūksnieši - ŠEIT

Jaunumos ~

Te notikumi ārpus tīmekļa un iekšpus, arī upes.lv pašās. Tomēr patīkami būtu vairāk no dabas, autoru vērojumus!

"Visas upes tek uz jūru..." - cik gan bieži dažādās nozīmēs lietots teiciens. Arī jūrai ir nosaukumi (un tās daļām), gan tikai šogad 27. jūlijā, īpašā sanāksmē starp zinātniekiem un praktiķiem slēgta vienošanās, ka Rīgas līcis saņem Latvijas ūdeņu vairumu.

Atsaucieties Aiviekstes pagasta un pļaviņiešu aicinājumam, 2022. gada Rudenājos atzīmējot Baltu vienības dienu, notika priekšlasījumi par Vidus-Daugavas ūdensceļa pastāvēšanas mītiem. Vēsturnieks Gints Skutāns un novadpētnieks Aigars Liepiņš aplūkoja pilskalnu un svešzemju laivotāju saskarsmes iespējamību. Pagaidām punktu pieliek Aifur-2001 ekspedīcija, ar vēlējumu pļaviņiešu jaunajai paaudzei - turpināt interesēties par savu apkārtni kritiski iepazīstot agrāk rakstīto, un pašu zināšanu balstīt pieredzē.

Lielā `Labūdens` pētāmajā daļā publiskoti BIOR apzinātie, nozīmīgākie (un jaucamie!) sprosti upēs. Karte un saraksts sadaļā /vidrūpe. 2022 paredzama veco Bejas dzirnavu aizsprosta nojaukšana uz Alūksnes ezera notekas, Pededzes > labās pietekas.

Kāds TV raidījums 2021. gada atvasarā "atklājis" meža strautā uzpludināta dīķa-ezera "neparastu ūdens zušanu", un ceļ brēku neparko. Vai tad stipri lija, neredzu gan?!

Bauskas pusē naftas pleķis... kārtējais!

Gada dzīvotnei 2021 Latvijas Dabas fonds izvirzījis upju straujteces un dabiskos posmus! Nu visiem būs ar ko nodarboties visu gadu attālināti no patēriņa. Vairāk lasāms aprinķis.lv.

Turpinās LIFE programmas `Labūdens` projekts “GOODWATER IP” ar informatīviem semināriem “Vietējās sadarbības un iesaistes iespējas ilgtspējīgai virszemes ūdens resursu apsaimniekošanai”, no 5. marta.

Valsts valodas centra Vietvārdu komisija pabeigusi Civillikuma pielikumu satura - 475 ezeru un upju nosaukumu labošanu. Apritē atgriežas Sarja, Kolupe un Ūseņš. Izskatīšana Saeimā 2021. ziemā; apstiprināts septembrī.

Gleznu izstāde O.Vācieša mūzejā ... beigusies. Četru mākslinieku 15 gleznas veltītas Gaujai - Dzejnieka mūža upei. Gleznotājs Andrejs Bovtovičs: “Gauja ir kā nabassaite, kas savieno ar māti Latviju.”

Izdota Alfreda Stinkuļa "Mati sarkanā vējā", kurā atkārtoti publiskots Aptekupīte nosaukums - Ogres > labās pietekas Meltnes > pieteciņa gar puķubērnu Mežuplejām. Iepriekšejā, īkšķošanas grāmatā (1987) tas parādijās pirmoreizi - vai hipiju pašu izdomāts?

Atjaunot upju asinsriti - nojaukt aizsprostus! Sāksim ar lašupēm, nosacīti vērtīgākajām straumēm. Labais piemērs jau ir klāt - Pērnavas lielākā upe atbrīvota - tiekamies 21.02. VAK - Vides aizsardzības kluba rīkots seminārs: “Lašu un taimiņu migrācijas šķēršļu novēršana Latvijas upēs.” izvērsti /jaunumos

meklētājiem - Krišjānis Barons 1859.gadā šķērsoja daudzas upes..., Baronsgajums.mozello.lv, - par studenta Vidzemes ceļojumu.

Upju ūdenslīmeņi patlaban mainās - Lielākajās palēnām ceļas - pārējās krīt, tikko trūkst lietus vai sniega. Skutāna atklājumi Drustos turpinās - Salmāja, {Seisumupīte 1692} un Palsai > Silvele!

Jauna pastaigu taka Ālandei izveidota 2019.gadā, no Pilsdrupām līdz Priedulāju tiltam, pārmaiņus pa abiem krastiem. Saite Grobiņas vietnē.

Upes.lv "šef-redaktors" īsteno iespēju uzstāties ANO ģeogrāfisko nosaukumu sanāksmē (24.-25.09.2019. Rīga), aprādot dažas no daudzajām nejēdzībām.

ŪDENS LĪMEŅI un upju stāvoklis 2020. vasarā /atjaunots/ Lģmc HIDRO dati. 

RUMBA WebKAMERĀ- šodien ne-lec ZIVIS?!

patreiz Daugava JĒKABPILĪ;
  
Mērsraga kanāls un osta LĪCĪ;  Pāvilosta SAKAS upe grīvā;

LU Ģeorallijs (ar laivām) notika Īģē 2019. Sulu laika sākumā; upe tīrīta...

Briest notikums - Jānis Briška - laiva Rupucis - "projektu banka" !

Mediji vēsta - esot ķeza ar gruntsūdeņiem - nu jau daudzkur, ne tikai dažviet -sausas akas...!

2018.g. - Izveidota sadaļa Gaujas sākumam - fotostāsts par Gaujiņu un Alaukstā ietekošajiem Incēnu kalna ūdeņiem.

Upes.lv pavada fonda 1836.lv Valsts robežas ap-gājējus pāri Carnikavas un Saulkrastu upītēm (2018.g. ziema).

2018.g .- Gaujai atzīmēta patiesā un vēsturiskā iztekas vieta! To raksta Cēsu laikraksts Druva, par Piebalgas censoņu paveikto.

2017.g. - Beverīnas novadā parādās upei ceļazīmes- gar Abula krastu uzstādīti vietu nosaukumi vietējiem vērtumiem. 

Latgales austrumos 2017.g. jūnija un jūlija LĪŅĀŠANA pievilka vēl mākoņus un Rudzu laikā uzgāza pamatīgāk, tagad ir pamanīts; lasi - Par plūdiem

Upju kopšanas seminārs 2.-3. augustā Salacas, Svētupes un Vitrupes krastos - NatProgramme, DA pārvalde.

Grāmatām par Svētupi papildinājums - novadpētniecisks apkopojums un arheoloģisks atziņu apkopojums; Nordik. Apgādā Nordik izdota Janīnas Kursītes un mūsu novadnieces Rasmas Noriņas grāmata Svētupe krustām šķērsām. - Tajā apkopota Svētupes krastu māju vēsture. Nobeigumā ir ieskats par pašu upi - līdzīgi kā bija pirms tam ceļojošajā foto izstādē. Grāmatu papildina arī daudzi krāsaini fotoattēli, arhīva dokumenti, - teic R. Noriņa - laikrakstam "Auseklis".

SVĒTUPES pētījuma fotoizstāde aizceļojusi uz Madonas mūzeju, gaidām  atvēršanu!

UPE MELĀNIJA - izstāde par radošo ceļu, kurš cieši saistīts ar Amatas izpēti, plaši rādot vienas upes ietekmi. LN bibliotekā.

Europa nolēmusi - nebūs "novietot Salacgrīvā sliedes", bojājot Vitrupes ielejas dabas vērtības! Tas par railBaltic.

Valkā PLŪDI..., vietēja mēroga protams. Mazs strautiņš izdara lielas lietas pēc Pērkona lietus. Tā mums tika 26. otrdienā! VASARA 2016. kā lietus gāze, tā plūdi un izskalojumi. Meklē saskalojumus!?

Ļaudis meklē par Latvijas lielāko un garāko upju pamatlietām. Un viņiem palīdz plašsaziņas līdzekļi. Šoreiz televīzija TV3 uzrunā portālu upes.lv par Latvijas garākās - skaistules Gaujas sākotni. BEZ TABU Siena mēnesī 25. dienā.

BIOAIRIS notiek Gaujas > BRASLĀ 3.-5. jūnijā, un kā LU biologu pasākums pulcēs airētājus 10. reizi!

Latvijas Avīzes diskutabls raksts "Upes iegrimst aizsargjoslās" - kas gan īsti notiek ar Latvijas, ar MŪSU upēm !

LU ģeogrāfu Ģeorallijs notiks šonedēļ, 7.-10. Sulu mēnesī, Latgales upē DUBNĀ. Jubilejas 30.!

Izdevniecības Nordik 2015.g. izdotajā J.Urtāna grāmatā Ludza pirms Ludzas ieskicēta aizvēsturisku satiksmes ceļu iespējamība pa Austrumlatvijas upēm un ezeriem.

Vasara 2015 - vairāki negadījumi ar masveidīgu zivju bojāeju  (Slocene).

SAUSUMS ar dažādiem rekordiem 2015.g. beidzies. Tomēr kāda turpmāk būs Augšdaugava jo kaimiņi savus 4 aizsprostus būs pabeiguši?! LĢMC pārskats.

 PLŪDU pasākumu PLĀNS esot... 9. janvāra Radio ziņa- VARA ministrija izstrādājusi pretplūdu pasākumu plānu...

TALKA - Gaujas krastu kopšana Jaunpiebalgā 27. decembrī.

2015.g. - Timeklī jauna vietne - GAUJASISTABA.LV lietojam, vērtējam un palīdzam attīstīties. Garākajai upei ar sava lapa!

Mūsu Daugava - tā ir Lielvārdes skolas vietne par mazajām pietekām - Remti, Kaibalu, Riti un Rumbiņu.

ŠODIEN - Vilku laika 8. dienā sasniegts 3500 upes nosaukums - upes.lv /meklētājs /saraksts!

Bijusī Ogres URGA atgādina ūdens dabu - ietecēt un izskalot. Tamdēļ varu sacīt - visi mūsu centieni plūdus regulēt ir naivi.

Gaujas drazu tīrīšana GNP teritorijā beigusies 25. oktobrī ar rezultātu - 185 lieli pilni maisi un negabarīta lūžņi,

Vēl arvien ŪDENSLĪMENIS dažās lielās upēs, un Imulā, Misā pēc oficiāliem Lģmc datiem ir zem 0., negatīvs! 11.oktobrs.

Liepu mēneša 13. dienā daudzi dažādi ļauži traucās uz VAIVES krastiem TALKĀ. Kas tur notika pastāstīja VAK Elita.

VENTAS posma kopšanas talka 5.jūnijā. Ventas ielejas liegumā un arī Riežupes Dabas parka takās. Galu galā viss pietekā sakrājies tāpat nokļūs Ventā.

Vikingu kuģa  līdzinieks "Nameisis" no Vitebskas ieradies Jelgavā-Mītavā 29.05. Brauciena apraksts LA.lv un upes/jaunumi/

Korkules grāvaja ŪDENSRIJĒJOS 17.05. veikta pazemes ūdensceļa izsekošana. Rezultāti lasāmi staburags.lv.

Kopš šodienas AMATA-50 saturs pieliets Amatai Gaujas lapā.

Abavas >PŪRE un Pūres bērnudārzs-ekoskola 25. aprilī saņēma pastaigu senielejas senkrasta ūdeņu pasaulē. Atrodot avotu izplūdes vietas tās attīrijām lai skan un dzidrina krāsas apkārt. Publikācija Tukuma Ziņās.

Piemēram, kā karstākais katru pavasari - kur palika pali!?  Ūdensrijēju Korkules grāvim arī pietrūkst šķidruma pilnai eksotikai, jāpasteidzas! Atsevišķi arī foto.

AMATAS MAČI 2014. GADĀ notika 5.-6. APRĪLĪ

RĪKOTĀJS KLUBS "Bebri"; pie Zvārtes ieža;  www.AMATA.LV Piedalījās 103 ekipāžas un 117 personas.

IEVIETOTS foto stāsts par 2001. gada vikingu kuģa ceļu Augšdaugavā (Druja-Līvāni). Atrodas ALBŪMĀ zem klubiņa.

IZVEIDOTA sadaļa UPJU TAKAS, pie vidrūpes.

Domājot tieši par iepazīšanu un sekojošu zināšanās balstītu attieksmi, aicinu doties Dabā kur jūs gaida zinoši ierīkotas izziņas, ainavu un mācību takas ar norādēm paskaidrojumiem, un vietām arī ar zinošiem pavadoņiem.

Kā pirmās izvēlējos vēsturiski vecākas un tātad arī pārbaudītas - Amadas ģeoloģiskā taka un Pilskalnes Siguldiņa SĒLIJĀ.

http://web.archive.org/web/20161104120842/http://www.upes.lv/informacija/lielupes-baseins/slocene/

~ klubiņā

savukārt visas domas kādas ap Latvijas tekošajiem ūdeņiem laistās. 

IETECĒJIS - vēsturisku skatu dāvinājums no Māra Loca. 

Biedri velotūristi 1985.g. šķērso Abavu pie Velnakmens,

...un Kariksti Aizkraukles pilsdrupu virzienā. 

IELŪGUMS - Svētupe virtuāli! Izstāde ceļo katru dienu. 

http://www.lka.edu.lv/lv/aktuali/jaunumi/zirgu-pasta-skatama-izstade-svetupe/

Virsaitis Arvīds atsūtīja šādu domu - Upes atbilstības zinātnē - dzīvības plūdums pa dzīvās būtnes - Zemes asinsvadiem. Atgriešanās Dārzā zem kura tek upes; Tā par atdzimšanu zin vēstīt Korāns. Mums upes "apdvesmošana" notika ar senlatviešu upes dievu, kuru sauca- Plūdonis, godināšanu. Piesārņot upi - iespļaut sejā dievam... To nu gan neviens neuzdrošinājās...

Kopš 2016.g. Svecaines ienācis dāvinājums - DAUGAVAS iztekas 1989.g. Latvijas Kultūras fonda ekspedīcijas fotoattēli, kurus varam tagad aplūkot pie notikuma apraksta BEL/Daugava.

Pirmās krāces DAUGAVĀ /Dvina, foto: Otīlija Kovaļevska 1994

DISKUSIJAI dažādi strīdīgi temati;

(09.11.13.) kad piemēram Gaujai senieleja, un kad tikai ieleja;

(20.12.13.) vai tiešām visas upes tek uz jūru?! pastāsts kāds..;

(18.01.14.) piemēram - kā mērīt upes garumu, un kam tas;(17.02.14.) cik vispār daudz Latvijā upju  un cik to nosaukumu;(18.03.14.) Skaidrojam kura tad straujākā?  katrā novadā;

Iekrājušās arī dažas ziņas kopš iepriekšējās vasaras, var piemēram derēt - Daugavas baltās krāces, jaunais ceļvedītis;  mans skats par kas notika Ičā, nelaimīgajā Aiviekstes pietekā; - Bvf vides projekta devums ļauj uzzināt Kāds ir Gaujas ūdens;

Liepu mēneša 28. dienā lasītavā pievienots vecs KRIEVUPES ceļojuma apraksts - lasītava/locijas/apraksti/.; 

un pie LASīTAVA/FILMAS/ ievietota saite uz pirmo latviešu skaņu filmu GAUJA. Vērts paskatīties, tad iziet ārā un pārvērtēt...

Uz lapām, uz Lapām!..., jeb zelta rudens Latvijā. ienākušas ziņas ka vairākas Dabas takas tikušas sakārtotas, aprīkotas un pieņem zinātkārus staigātājus. Piemēram Ogres >Līčupes <VEDZE un LĀČUPĪTE Zemgales piejūrā. 

IETECĒJIS pirmais pienesums - aktīvs ūdenstūrists ar 30 gadu pieredzi Andis Brūklens no Kokneses, labprāt piedāvāja savas bibliotekas un pieredzes krājumu.

Tā kādreiz laivoja...

Fotogrāfijas no sacensībām IECAVĀ, Iecavas ciemata centā.
Straumē sakārti vārti kuri jāizbrauc neaizskarot
Iesakiet savu pieredzēto, papildiniet ar novēroto!

Latgalē - Stiglavas upytes klinšainajā ielejā;                          Liepnas meža izziņas taka pie vēsturiskā muzeja;            Vārkavas dabas izziņas taka Dubnas līči; 

Sekojošās Kurzemē - ZAŅAS līkloči; (Ventas > pieteka);     -Buses pilskalna apkārtnes gravas IMULAS kraujās; 

Zemgalē - Kartavu kalni pie BIKSTUPES, <Bērzes pietekas;     ceļā uz liedagu pamanāms Lāčupītes dendrologu veikums; 

Vidzemē - VITRUPES dabas izziņas taka ap 2 km gara;    Kubeseles dabas taka gar RUNTIŅUPĪTI 3,6 km līdz Gaujai; 

Atbalstītāji darbojas dažādi !


PĒRSES krastu iepazīšanās pārgājienā 20.05. devās Kokneses vidusskolas 5. klases skolēni, (skolotāja I.Ozoliņa).


Zināmos apstākļos un ar piereedzi, ērtākais, labākais, dabai draudzīgākais apvidus iepazīšanas ceļš.


Atjautai un izaugsmei

Izzinoša spēle par Daugavas salām lejtecē, deltā - apskaties, izdrukā un spēlē! Ne tikai īsļaužiem. (Lejuplāde)

Latviešu tautas mīklas par ūdeņiem -

Kas ir stiprākais pasaulē? Gulbene; Kas pasaulē visnepieciešamākais? Jūrkalne; Līkums pie līkuma vectēva jostā. Augstkalne; Liela gara tēva josta, nevar gala saredzēt. Stende; Met līkumus, kokumus, jo tālak tek, jo;ielāka top. Tukums; Bez kājām tek, bet mūžam savā gultā. Gaigalava; Skrien, skrien, neaizskrien, Tek, tek, neaiztek, Svēte; Kas skrien pret kalnu? Augstkalne; No kalna lejā skrien diedama, bet augšā nevar uziet iedama. Vecgulbene; Melns zirgs zaļos grožos. Vecgulbene; Zirgs iet, groži stāv.Suntaži. Māsa tek, brālis stāv, brāļa sieva danco. Iecava; Liela gara lāde: Ziemu vāks, vasaru vaļā. Rundāle; Zirgi aizskrien, groži paliek. Rāva; Līču koču, kur tu teci? Pliks nošķērēts, ko tu gribi? Pirmās gudrības no datora

Spēle palīgs, uzzināt lielākās upes un daudz ko citu arī.http://www.biblioteka.lv/ekursi/mans_draugs_dators/6/03.htm

http://www.biblioteka.lv/ekursi/mans_draugs_dators/6/03.htm 

žurnāls Zīlīte - 01. augusts 1997.g. "Upju Zīlīte". 

SĀKUMS / SARUNAS / KARTE / ZIŅU PŪRS / LASĪTAVA / VIDRŪPE / SAZIŅAI / UZ AUGŠU


Še redzamā lapa ir mans melnraksts par tēmu "dzimtās zemes upes". Ja gaidītu skaistu pabeigtu - nesagaidītu. Ai.Liepiņš