Jaunums ar bārdu...

Gada GODS KORKULEI! Par 2014. ģeoloģisko dabas pieminekli izvēlēta Daugavas < pietekas Lauces nosacīti apakšzemes pieteciņa.

/../ Jā, pats es pazīstu negribību. Kad straume pazūd. Kad upe sadalās. Iztekas aizpeld katra uz savu pusi, un es nezinu, pa kuru tecēt. Katra mazā kļūst arvien mazāka. Katra lielā - izsīkst un pazūd smiltīs. Es stāvu smiltīs un raudu pēc savas upes. Es eju tuksnesī un meklēju to vietu, kur tā iznāks virszemē. Bet viņa neiznāk. /../ 

Imants Ziedonis